2nd Conference on Platform Services in the Digital Single Market: 7–8 April 2016

18 marca 2016

2nd Conference on Platform Services in the Digital Single Market Workshop on discussion draft of an EU Directive on Online Intermediary Platforms Jagiellonian University, Cracow 7 – 8 April 2016 Organisers: Christoph Busch, Hans Schulte-Nölke, Aneta Wiewiórowska-Domagalska, Fryderyk Zoll The digital economy is increasingly shaped by platforms serving as modern marketplaces where customers can buy [...]

REPREZENTACJA TYTUŁÓW NAUKOWYCH PUBLIKOWANYCH W „TRANSFORMACJACH PRAWA PRYWATNEGO” W BAZIE POL-INDEX

13 października 2015

  W dniu 12 października 2015 r. do bazy  POL-index zostały wprowadzone rekordy bibliograficzne wszystkich artykułów opublikowanych w latach 2009-2014 w czasopiśmie „Transformacje Prawa Prywatnego”. Wprowadzone do systemu POL-index dane staną się podstawą dla obliczenia Polskiego Współczynnika Wpływu (PWPP), który z kolei stanie się elementem oceny czasopism w roku 2017 (Więcej informacji w tym zakresie [...]

IACL International Congress of Comparative Law

5 grudnia 2013

From July 20 to July 26, 2014 the International Academy of Comparative Law (http://www.iuscomparatum.org/AIDC) holds its XIXth International Congress, hosted by the University of Vienna. The program is available here.

Projekt badawczy “Made in Europe”

12 lutego 2013

Od września 2012 r. realizowany jest pod kierunkiem prof. dr hab. Fryderyka Zolla projekt badawczy “Made in Europe” – europejskie standardy prawne jakości usług  świadczonych w konkurencyjnych warunkach globalnego rynku.  Modelowe rozwiązania prawa zobowiązań zorientowanego na usługi. Przedmiot badań dotyka kluczowych zagadnień współczesnego prawa prywatnego, kształtującego się w środowisku europejskim i podlegającego jego wpływom gospodarczym [...]