1-2/2000

TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 1-2/2000
ISSN 1641-1609

Artykuły z niniejszego numeru nie są dostępne w wersji elektronicznej. W wersji elektronicznej publikujemy teksty od numeru 1/2006.

FRYDERYK ZOLL
Kilka uwag o tzw. redukcji utrzymującej skuteczność

DOMINIK TOMASZEWSKI
Czasowy zasięg orzeczeń Trybunalu Konstytucyjnego w świetle stosunków cywilnoprawnych

MARCIN SPYRA
Ustawa o języku polskim – konsekwencje dla obrotu cywilnoprawnego

KRZYSZTOF OPLUSTIL
Spółka z o.o. w projekcie ustawy – Prawo spółek handlowych, cz. I

AGNIESZKA BARCZAK
Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka na przykładzie art. 435 k.c.

TOMASZ ŚWIERCZYŃSKI
Podstawowe zagadnienia Konwencji haskiej o uprowadzeniu dziecka za granicę

PIOTR TERESZKIEWICZ
Postępowanie upadłosciowe i oddlużeniowe dla konsumentów w Stanach Zjednoczonych i w niektórych krajach europejskich, cz. I

ANNA-MARIA NIŻANKOWSKA, FILIP WEJMAN
Rękojmia za wady przy leasingu

IWONA KARASEK
Dopuszczalność ustanowienia służebności drogi koniecznej na użytkowaniu wieczystym oraz na rzecz użytkownika wieczystego

MARCIN MARUTA
VAT przy licencjach. Glosa do wyroku Naczelnego Sadu Administracyjnego I SA/Gd1515/98

ANNA RACHWAŁ
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach wekslowych – porozumienie wekslowe

FILIP WEJMAN
Przekład i wprowadzenie do dyrektywy o wspólnotowej infrastrukturze podpisów elektronicznych

ANNA-MARIA NIŻANKOWSKA, FILIP WEJMAN (współpraca)
Przekład: Ustawa o uzywaniu jezyka francuskiego z 1994 i orzeczenie Rady Konstytucyjnej