3/2000

TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3/2000
ISSN 1641-1609

Artykuły z niniejszego numeru nie są dostępne w wersji elektronicznej. W wersji elektronicznej publikujemy teksty od numeru 1/2006.

KRZYSZTOF OPLUSTIL
Spółka z o.o. w projekcie ustawy – Prawo spółek handlowych, cz. II

PIOTR TERESZKIEWICZ
Postępowanie upadłościowe i oddłużeniowe dla konsumentów w Stanach Zjednoczonych i w niektórych krajach europejskich, cz. II

ANNA RACHWAŁ
Niewyplacalność jako przesłanka zaskarżenia przez syndyka czynności prawnej upadłego, dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli

WOJCIECH BERGIER
MP3 – Muzyczne piractwo?

MARCIN SPYRA
„Związanie” prawa do głosu w spółce akcyjnej. Dopuszczalność, konstrukcja, skuteczność

BOGUSŁAW GAWLIK
Doksy i paradoksy Sądu Najwyższego, czyli jak uwzględnić kasację, a zarazem uznać ją za niedopuszczalną?

AGNIESZKA BARCZAK
Skarga konstytucyjna w sprawach cywilnych i administracyjnych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, cz. I

DOMINIK TOMASZEWSKI
Reglamentacja czynszu w swietle wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2000 r.