4/2000

TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 1-2/2000
ISSN 1641-1609

Artykuły z niniejszego numeru nie są dostępne w wersji elektronicznej. W wersji elektronicznej publikujemy teksty od numeru 1/2006.

ADAM SZKARADZIŃSKI, AGATA WACŁAWIK
Środki ochrony prawnej w przypadku abuzywnej rejestracji domen internetowych. Uwagi na tle porównawczym

KRZYSZTOF OPLUSTIL
Spółka z o.o. w projekcie ustawy – Prawo spółek handlowych, cz. III

FILIP WEJMAN
Wzorce umow na stronach WWW i w poczcie elektronicznej

AGNIESZKA BARCZAK
Skarga konstytucyjna w sprawach cywilnych i administracyjnych w orzecznictwie Trybunalu Konstytucyjnego, cz. III

IWONA KARASEK
Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na obciążenie składników masy zabezpieczeniami rzeczowymi

ANNA RACHWAŁ
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa upadłościowego

ORZECZNICTWO
Sąd Apelacyjny w Krakowie
Przewłaszczenie na zabezpieczenie