4/2001

TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 4/2001
ISSN 1641-1609

Artykuły z niniejszego numeru nie są dostępne w wersji elektronicznej. W wersji elektronicznej publikujemy teksty od numeru 1/2006.

JANUSZ MOLIS
Kontrola zdolności kredytowej na tle Prawa bankowego i przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

MARC LIEBSCHER
Umowy poolu zabezpieczeń wierzytelności w niemieckim prawie upadłościowym

MARTA ROMAŃSKA
Dane o kondycji finansowej przedsiębiorców w dziale 4 rejestru przedsiębiorców i rejestrze dłuzników niewypłacalnych

RICHARD KRAEMER, MAREK PORZYCKI
Ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych z amerykańskiej perspektywy

ANNA RACHWAŁ
Skuteczność klauzuli nettingu w postępowaniu upadłościowym

TOMASZ SPYRA
Zarzuty banku dotyczące stosunku prawnego zabezpieczonego gwarancja bankowa

ORZECZNICTWO

Orzeczenie I ACr 402/96 Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 5 listopada 1996
Poręczenie a zarząd majątkiem wspólnym małżonków

Orzeczenie I ACa 95/97 Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 22 kwietnia 1997
Podpis na dokumencie poręczenia in blanco

Orzeczenie I ACa 1068/00 Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 31 stycznia 2001
Odstąpienie od rokowań