2/2003

TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 2/2003
ISSN 1641-1609

Artykuły z niniejszego numeru nie są dostępne w wersji elektronicznej. W wersji elektronicznej publikujemy teksty od numeru 1/2006.

FRYDERYK ZOLL
Pytanie o celowość rozszerzenia grona osób uprawnionych do żądania unieważnienia umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia aukcji lub przetargu (w związku z nowelizacją Kodeksu cywilnego)

PIOTR MACHNIKOWSKI
Kierunek zmian w przepisach o zawieraniu umów

MICHAŁ BROŻYNA
Odstąpienie od umowy przenoszącej własność a zastrzeżenie prawa własności

OLEG KUZNIECOW
Sąd konstytucyjny republiki Białoruś i jego działalność w zakresie ochrony praw podmiotów majątkowych stosunków prawnych

JANUSZ PŁOCH
Ordynacja podatkowa a wierzytelności wyłączone z układu w oparciu o treść art. 4 par. 1 pkt 1 prawa układowego

ORZECZNICTWO

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Autonomia w kształtowaniu treści statutu spółki akcyjnej

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Unieważnienie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy (art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności)

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Najem lokalu użytkowego jako składnik przedsiębiorstwa

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Wykorzystanie przez pracownika tajemnicy przedsiębiorstwa pracodawcy