3/2003

TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3/2003
ISSN 1641-1609

Artykuły z niniejszego numeru nie są dostępne w wersji elektronicznej. W wersji elektronicznej publikujemy teksty od numeru 1/2006.

OTTO SOERGEL, OTMAR STOECKER
Rozszerzenie UE na Wschód i zagadnienia doktryny prawa rzeczowego dotyczącego nieruchomości – kauzalność, akcesoryjność i cel zabezpieczenia

CEZARY CZECH-ŚMIAŁOWSKI
Odpowiedzialność za produkt w Japonii

TOMASZ SPYRA
Zasada określoności regulacji prawnej na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i niemieckiego Sądu Konstytucyjnego

ANNA KOŁODZIEJ
Recenzja monografii Ewy Łętowskiej, Zbieg norm w prawie cywilnym, Warszawa 2002

MARIUSZ CHUDZIK
Opodatkowanie instrumentów pochodnych – zagadnienia ogólne

ORZECZNICTWO

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Roszczenie o usuniecie skutków naruszenia dobra osobistego

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę doznaną wskutek naruszenia dobra osobistego

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Prawa majątkowe do eksploatacji utworu audiowizualnego

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego jako przedmiot skargi pauliańskiej

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego (zagadnienia intertemporalne)