Numer niemiecki (2002)

TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO
NUMER NIEMIECKI (2002)
ISSN 1641-1609

Artykuły z niniejszego numeru nie są dostępne w wersji elektronicznej. W wersji elektronicznej publikujemy teksty od numeru 1/2006.

FRYDERYK ZOLL
Wprowadzenie

CLAUS-WILHELM CANARIS
Ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie medialnym i informatycznym w prawie niemieckim

PETER HOMMELHOFF
Swoboda kształtowania treści statutu i jej ograniczenia w przyszłej polskiej Societas Europea

PETER HOMMELHOFF
Nowe niemieckie prawo rynku kapitałowego: pomiędzy ustawą o kodeksem

HORST KONZEN
Europejska swoboda świadczenia usług a krajowa ochrona pracowników

DIETER MARTINY
Europejskie prawo prywatne i dialog polsko-niemiecki

KLAUS SAUERNHEIMER
Rozszerzenie Unii Europejskiej z perspektywy ekonomicznej