Numer amerykański (2005)

TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO
Numer amerykański (2005)
ISSN 1641-1609

Niniejszy numer nie jest dostępny w wersji elektronicznej. W wersji elektronicznej publikujemy teksty od numeru 1/2006.

STEVEN SHAVELL
Ekonomiczna analiza prawa wypadków
Stąd można pobrać szczegółowy spis treści.

Numer amerykański „Transformacji” powstał jako wspólny projekt Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Katedry Prawa Cywilnego UJ. Publikacja ukazała się dzięki hojności Narodowego Banku Polskiego, który udzielił wsparcia finansowego.

Numer amerykański zawiera przekład fragmentu książki Stevena Shavella, Foundations of Economic Analysis of Law. Fragment (127 str.) obejmuje omówienie teorii prawa deliktów i ubezpieczenia z punktu widzenia ekonomicznej analizy prawa. Prace S. Shavella, profesora Harvard Law School należą do fundamentalnych opracowań amerykańskiej teorii deliktów. Tekst przełożyli w roku akademickim 2004-2005 wolontariusze, studenci Szkoły Prawa Amerykańskiego, (red. naukowa przekładu Filip Wejman).

W 2006 roku numer amerykański był kanwą polsko-ukraińskiego seminarium studenckiego o ekonomicznej analizie prawa deliktów. Projekt był podsumowaniem działalności Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego w Tarnopolu w roku 2005-2006. Materiały dydaktyczne na seminarium przygotował Michał Araszkiewicz. Publikujemy je w numerze 4/2006.

Tytuł oryginału:
STEVEN SHAVELL
Foundations of Economic Analysis of Law, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, Copyright © 2004 by the President and Fellows of Harvard College.