REPREZENTACJA TYTUŁÓW NAUKOWYCH PUBLIKOWANYCH W „TRANSFORMACJACH PRAWA PRYWATNEGO” W BAZIE POL-INDEX

13 października 2015

 

W dniu 12 października 2015 r. do bazy  POL-index zostały wprowadzone rekordy bibliograficzne wszystkich artykułów opublikowanych w latach 2009-2014 w czasopiśmie „Transformacje Prawa Prywatnego”. Wprowadzone do systemu POL-index dane staną się podstawą dla obliczenia Polskiego Współczynnika Wpływu (PWPP), który z kolei stanie się elementem oceny czasopism w roku 2017 (Więcej informacji w tym zakresie można znaleźć na stronie https://pbn.nauka.gov.pl/pci/wspolpraca).

ZAKRES PROWADZONYCH PRAC:

Każdy artykuł opublikowany w latach 2009-2014 w naszym czasopiśmie został dokładnie opisany według wymaganych kryteriów, i przyporządkowany do odpowiedniej kategorii. Dodatkowo, do niektórych spośród publikowanych w tym czasie artykułów przygotowane zostały streszczenia w języku polskim, które stanowiły także podstawę do przeglądu publikowanych treści i poruszanych w latach 2013-2014 zagadnień na łamach czasopisma. Wynik tych prac i dostęp do poszczególnych streszczeń jest możliwy na naszej stronie w (tutaj).

Na pełny rekord bibliograficzny artykułu opublikowanego w Transformacjach Prawa Prywatnego w latach 2009-2014 składają się:

 1. tytuł artykułu;
 2. tytuł artykułu w języku angielskim;
 3. typ artykułu;

W latach 2009-2014 w Transformacjach publikowane były następujące kategorie artykułów:

–     Oryginalny artykuł naukowy;
–     Artykuł przeglądowy;
–     Glosa lub komentarz prawniczy;
–     Inne o charakterze cytowalnym (w tym przede wszystkim Projekty przepisów, i Materiały)

 1. numer;
 2. rok;
 3. strony od-do;
 4. język artykułu;
 5. imiona i nazwiska autorów;
 6. afiliacje autorów;
 7. rola autora w tworzeniu artykułu;
 8. języki abstraktów;
 9. wykaz cytowanej literatury (opracowanie na podstawie przypisów dolnych);
 10. dziedziny naukowe dotyczące artykułu;
 11. dyscypliny naukowe dotyczące artykułu.

W załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065) w ramach obszaru nauk społecznych wyszczególniono  dziedzinę nauk prawnych, a w ramach tej ostatniej wymieniono prawo. W konsekwencji, przy każdym publikowanym artykule w polu dyscypliny naukowe” wskazano „prawo”; natomiast w polu „dziedziny naukowe”  – „dziedzina nauk prawnych”.

WYNIK PRAC:

Dostęp do poszczególnych rekordów bibliograficznych można uzyskać na stronie internetowej bazy POL-index.

ZMIANY W ZAKRESIE WYMAGANYCH INFORMACJI O NADSYŁANYCH DO REDAKCJI ARTYKUŁÓW

Z uwagi na dążenie do zapewnia wysokiej jakości odsyłanych do systemu danych oraz chęci podtrzymania reprezentacji tytułów naukowych publikowanych w Transformacjach Prawa Prywatnego  w bazie POL-index – Redakcja Transformacji Prawa Prywatnego podjęła decyzję o rozszerzeniu zakresu informacji co do nadsyłanych do Redakcji propozycji publikacji.

Redakcja „Transformacji Prawa Prywatnego” zwraca się z prośbą do Autorów, aby tekst przesyłany do Redakcji jako propozycja publikacji zawierał następujące dane:

1)      imię i nazwisko autora/autorów;
2)      afiliacja autora/autorów;
3)      rola autora/autorów w tworzeniu artykułu;
4)      tytuł artykułu w języku polskim;
5)      tytuł artykułu w języku angielskim;
6)      streszczenie artykułu w języku polskim;
7)      streszczenie artykułu w języku angielskim;
8)      słowa klucze w języku polskim;
9)      słowa klucze w języku angielskim;
10)   bibliografia załącznikowa (w osobnym dokumencie word).

Formularze do pobrania w zakresie powyższych informacji znajdują się na stronie czasopisma w zakładce „DLA AUTORÓW”.

Artykuły, do których nie zostaną załączone odpowiednie formularze wraz z wypełnionymi danymi, nie będą kierowane do recenzji zewnętrznej. W stosunku do tych artykułów nie zostanie uruchomiona procedura recenzowania.

Redakcja Transformacji zastrzega również, że publikacja tekstu w czasopiśmie Transformacji Prawa Prywatnego), w tym przede wszystkim uruchomienie procedury recenzowania, nie wiąże się z żadną opłatą ze strony Autora/Autorów.