Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15

15 marca 2016