4/2018

ALEKSANDRA KRAWCZYK-GIEHSMANN
Badanie stanu zagrożenia niewypłacalnością z uwzględnieniem przepisów niemieckiego prawa insolwencyjnego

MICHAŁ RZĄDKOWSKI
Arbitration agreement and non-singatories. A comparative perspective and Polish solutions

NATALIA WIELGAT
Czy wierzyciele potrafią chronić się sami? Kategoryzacja i ochrona poszczególnych grup wierzycieli za pośrednictwem kowenantów umownych (ang. bond covenants)

KACPER WOSIAK
O wpisie akcji własnych w księdze akcyjnej oraz obowiązkach związanych z tymi akcjami

okładka

Redakcja:

Wojciech Bańczyk, Michał Bobrzyński, Iwona Karwala, Janusz Molis, Katarzyna Południak-Gierz, Jan Spierzak, Marcin Spyra, Fryderyk Zoll (redaktor naczelny)

Rada Naukowa:

Christian Alunaru, Ulrich Ernst, Wojciech Górecki, Iwona Karasek-Wojciechowicz, Franciszek Longchamps de Bérier, Ryszard Markiewicz, Krzysztof Oplustil, Marlena Pecyna, Jerzy Pisuliński, Marek Porzycki, Anna Rachwał, Hans Schulte-Nölke, Sybilla Stanisławska-Kloc, Matthias Storme, Bartłomiej Swaczyna

Skład, łamanie: Anna Atanaziewicz

Korekta: Agata Czuj

Fotografia na okładce: Kinga Szelągowska

Wydawca:

Uniwersytet Jagielloński
31–007 Kraków, ul. Gołębia 24

Druk:

CYFRA 7
31–101 Kraków, ul. Straszewskiego 1
tel. 12 292 72 98
cyfra@cyfra7.com, http://www.cyfra7.com

ISSN: 1641–1609

Recenzenci artykułów opublikowanych w roczniku 2018 czasopisma Transformacje Prawa Prywatnego:

dr Agnieszka Damasiewicz
dr Daniel Dąbrowski
dr Mirosław Gumularz
dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ
dr hab. Andrzej Janiak, prof. UAM
dr Jędrzej Jerzmanowski
dr hab. Maciej Kaliński, prof. UW
dr hab. Konrad Kohutek, prof. KA
dr hab. Marcin Lemkowski
prof. dr hab. Piotr Machnikowski
dr Elwira Macierzyńska
dr Katarzyna Michalak-Abram
dr Dominika Mróz-Krysta
dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ
dr Adrian Niewęgłowski
dr hab. Magdalena Olczyk
dr hab. Konrad Osajda
dr Dominika Rogoń
prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk
dr Liudmyla Savanets
dr Jolanta Schürmeyer
prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
dr hab. Tomasz Sójka, prof. UAM
dr Radosław Strugała
dr hab. Grzegorz Żmij