2/2019

TOMASZ DĄBROWSKI
Rada nadzorcza spółdzielni w prawie niemieckim

ADAM KOTUCHA
Charakterystyka prawna tokena emitowanego w ramach procesu ICO w kontekście stosowania norm ustawy o ofercie publicznej

SZYMON SZMAK
Umowa o leczenie w niemieckim kodeksie cywilnym

EMANUEL WANAT
Bitcoin i inne kryptowaluty jako przedmiot świadczenia pieniężnego

KAMIL WIELGUS
Nowelizacja instytucji przedawnienia w polskim kodeksie cywilnym z 13 kwietnia 2018 r. – analiza prawna

okładka

Redakcja:

Wojciech Bańczyk, Michał Bobrzyński, Iwona Karwala, Janusz Molis, Katarzyna Południak-Gierz, Jan Spierzak, Marcin Spyra, Fryderyk Zoll (redaktor naczelny)

Rada Naukowa:

Christian Alunaru, Ulrich Ernst, Wojciech Górecki, Iwona Karasek-Wojciechowicz, Franciszek Longchamps de Bérier, Ryszard Markiewicz, Krzysztof Oplustil, Marlena Pecyna, Jerzy Pisuliński, Marek Porzycki, Anna Rachwał, Hans Schulte-Nölke, Sybilla Stanisławska-Kloc, Matthias Storme, Bartłomiej Swaczyna

Skład, łamanie: Anna Atanaziewicz

Korekta: Agata Czuj

Fotografia na okładce: Kinga Szelągowska

Wydawca:

Uniwersytet Jagielloński
31–007 Kraków, ul. Gołębia 24

Druk:

CYFRA 7
31–101 Kraków, ul. Straszewskiego 1
tel. 12 292 72 98
cyfra@cyfra7.com, http://www.cyfra7.com

ISSN: 1641–1609