4/2019

KACPER GÓRNIAK
Umowy dowodowe w procesie cywilnym

TOMASZ TOMCZAK
Jurysdykcja oraz prawo właściwe dla dziedziczenia testamentowego praw rzeczowych w świetle rozporządzenia nr 650/2012

GRZEGORZ TRACZ
Kredyt jako typ umowy

MICHAŁ WOJEWODA
Potrącenie w sprawach transgranicznych dotyczące wierzytelności wyrażonych w różnych walutach

ARKADIUSZ WUDARSKI
Zaskarżenie ojcostwa przez ojca biologicznego w prawie niemieckim

okładka

Redakcja:

Wojciech Bańczyk, Michał Bobrzyński, Iwona Karwala, Janusz Molis, Katarzyna Południak-Gierz, Jan Spierzak, Marcin Spyra, Fryderyk Zoll (redaktor naczelny)

Rada Programowa:

Christian Alunaru, Ulrich Ernst, Wojciech Górecki, Iwona Karasek-Wojciechowicz, Franciszek Longchamps de Bérier, Ryszard Markiewicz, Krzysztof Oplustil, Marlena Pecyna, Jerzy Pisuliński, Marek Porzycki, Anna Rachwał, Hans Schulte-Nölke, Sybilla Stanisławska-Kloc, Matthias Storme, Bartłomiej Swaczyna

Skład, łamanie: Anna Atanaziewicz

Korekta: Agata Czuj

Fotografia na okładce: Kinga Szelągowska

Wydawca:

Uniwersytet Jagielloński
31–007 Kraków, ul. Gołębia 24

Druk:

CYFRA 7
31–101 Kraków, ul. Straszewskiego 1
tel. 12 292 72 98
cyfra@cyfra7.com, http://www.cyfra7.com

ISSN: 1641–1609

Recenzenci rocznika 2019 czasopisma Transformacje Prawa Prywatnego w porządku alfabetycznym:

prof. dr hab. Ewa Bagińska 
dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG
dr Paweł Blajer
dr Tomasz Chilarski
dr Maciej Domański
dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. Usz
dr hab. Jerzy Gospodarek, prof. SGH
dr Agnieszka Hajos-Iwańska 
dr Wojciech Iwański  
dr hab. Marlena Jankowska-Augustyn
dr Marcin Kłoda
dr hab. Konrad Kohutek
dr Dariusz Kotłowski
dr hab. Witold Kurowski
dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska
dr Joasia Luzak
dr Marcin Łolik
dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk
dr Marcin Mazgaj
dr Piotr Mysiak
dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ
prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski
dr hab. Magda Olczyk
prof. dr hab. Janina Panowicz-Lipska
dr Piotr Piskozub
prof. dr hab. Wojciech Popiołek
dr Łukasz Przyborowski
prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka
dr Piotr Rodziewicz
prof. dr hab. Michał Romanowski
dr Anna Rososzczuk
prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk
dr Liudmyla Savanets
prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Schlabicz
dr Marta Skrodzka
dr hab. Witold Srokosz, prof. UWr
dr Ewa Stefańska
dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG
prof. dr hab. Karol Weitz
dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska
dr hab. Tomasz Wiórek
dr hab. Konrad Zacharzewski
dr hab. Justyna Zajdel-Całkowska
dr hab. Anna Zalcewicz
dr Paweł Zdanikowski