4/2020

IZABELA ADRYCH-BRZEZIŃSKA

Punitive damages, czyli o odszkodowaniu karnym w prawie amerykańskim oraz europejskiej debacie na temat funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej

ALEXANDER MARTIN JURANEK

Klauzule indemnifikacyjne jako szczególny mechanizm modyfikacji odpowiedzialności kontraktowej przez alokację ryzyka a kwestia akcesoryjnych zastrzeżeń umownych zabezpieczających ich wykonanie

KAMIL JURZAK

Problem kwalifikacji akcji w świetle ich obligatoryjnej dematerializacji w spółkach niepublicznych

PIOTR KLACZAK, KRZYSZTOF MULARSKI

Skarga pauliańska a zaspokojenie przez dłużnika jednego z jego wierzycieli

DOROTA MILER

Codifications of the law of obligations in Central and Southeast Europe in the context of the proposed regulation of the freedom of contract in a new Polish Civil Code

JAN RUDNICKI

Wymiar praktyczny tradycji prawnej: ewolucja rezerwy w prawie Luizjany w kontekście pytań o przyszłość zachowku w Polsce

JOANNA SIEŃCZYŁO-CHLABICZ

Nabycie i stwierdzenie wygaśnięcia statusu utworu osieroconego w polskim i unijnym prawie autorskim

okładka

Redakcja:

Wojciech Bańczyk, Michał Bobrzyński, Iwona Karwala, Janusz Molis, Katarzyna Południak-Gierz, Jan Spierzak, Marcin Spyra, Fryderyk Zoll (redaktor naczelny)

Rada Programowa:

Christian Alunaru, Ulrich Ernst, Wojciech Górecki, Iwona Karasek-Wojciechowicz, Franciszek Longchamps de Bérier, Ryszard Markiewicz, Krzysztof Oplustil, Marlena Pecyna, Jerzy Pisuliński, Marek Porzycki, Anna Rachwał, Hans Schulte-Nölke, Sybilla Stanisławska-Kloc, Matthias Storme, Bartłomiej Swaczyna, Lihong Zhang

Skład, łamanie: Anna Atanaziewicz

Korekta: Agata Czuj

Fotografia na okładce: Kinga Szelągowska

Wydawca:

Uniwersytet Jagielloński
31–007 Kraków, ul. Gołębia 24

Druk:

CYFRA 7
31–101 Kraków, ul. Straszewskiego 1
tel. 12 292 72 98
cyfra@cyfra7.com, http://www.cyfra7.com

ISSN: 1641–1609

Recenzenci rocznika 2020:

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG
dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG
dr hab. Mirosław Bączyk, prof. UMK
dr hab. Jerzy Bieluk, prof. UwB
dr hab. Adam Bieranowski, prof. UWM
dr Jakub Biernat
dr hab. Rafał Blicharz, prof. UŚ
dr hab. Łukasz Błaszczak, prof. UWr
dr Piotr Chybalski
dr hab. Przemysław Drapała, prof. ALK
dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko, prof. UO
dr Mateusz Grochowski
dr Paulina Gwoździewicz-Matan
prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela
dr Aleksander Grebieniow
dr hab. Katarzyna Grzybczyk, prof. UŚ
dr hab. Aleksander Gubrynowicz
dr Michał Gumularz
dr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
dr hab. Maciej Kaliński, prof. UW
dr hab. Wojciech Klyta, prof. UŚ
dr hab. Konrad Kohutek, prof. KAAFM
dr Bartosz Kucia
dr hab. Marta Litwińska-Werner
dr Małgorzata Lubelska-Sazanow
dr Marcin Łolik
dr hab. Maciej Mataczyński, prof. UAM
dr Joanna May
dr Maciej Mazgaj
dr Jan Mojak
dr hab. Joanna Mucha, prof. UAM
prof. dr hab. Mirosław Nazar
dr hab. Magdalena Olczyk, prof. ALK
prof. dr hab. Adam Olejniczak
dr hab. Konrad Osajda, prof. UW
dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ
dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN
prof. dr hab. Wojciech Popiołek
dr hab. Marek Salamonowicz
dr Piotr Sobański
prof. dr hab. Robert Stefanicki
dr Karol Szadkowski
prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
dr hab. Jakub Szczerbowski, prof. UŁ
dr hab. Dariusz Szostek, prof. UO
dr Kamil Szpyt
dr hab. Piotr Ślęzak, prof. UŚ
dr hab. Magdalena Wilejczyk, prof. UWr
dr hab. Krzysztof Zagrobelny, prof. UWr
prof. dr hab. Mariusz Załucki