Czasopismo

„Transformacje Prawa Prywatnego”

Istniejące od 2000 roku czasopismo naukowe poświęcone przemianom w dziedzinie prawa prywatnego. Rocznie wydawane są 4 numery o objętości 100-160 stron. W „Transformacjach” publikowali polscy autorzy, m.in. B. Gawlik, I. Karasek, A. Kubas, M. Pecyna, J. Pisuliński, P. Machnikowski, M. Mataczyński, L. Sobolewski i autorzy zagraniczni: C.W. Canaris, W. Hadding, P. Hommelhoff, D. Martiny, E. Micheler, S. Shavell.

„Transformacje” znajdują się w większości polskich uczelnianych bibliotek prawniczych.

Cele czasopisma obejmują: uchwycenie zjawisk współcześnie zachodzących w prawie cywilnym z uwzględnieniem nowoczesnej legislacji, badanie wpływu nowych technologii i przemian społecznych na prawo prywatne oraz jego instytucje, wyeksponowanie doktryny prawa prywatnego Europy Środkowowschodniej i ukazanie jej oryginalnego charakteru w międzynarodowym dyskursie publicznym

Zapraszamy serdecznie autorów do nadsyłania propozycji artykułów. Z wdzięcznością przyjmujemy również ważne, niepublikowane orzeczenia.

Od numeru 1/2006 teksty są w całości i nieodpłatnie dostępne na stronie transformacje.pl.
Sprzedaż egzemplarzy drukowanych prowadzi p. Edyta Kopacz (ksiegarniaepkopacz@gmail.com).

ISSN 1641-1609