Czasopismo

„Transformacje Prawa Prywatnego”: czasopismo naukowe poświęcone przemianom w dziedzinie prawa prywatnego. Istnieje od 2000 roku; wychodzą 4 numery rocznie o objętości 100-160 stron. W „Transformacjach” publikowali polscy autorzy, m.in. B. Gawlik, I. Karasek, A. Kubas, M. Pecyna, J. Pisuliński, P. Machnikowski, M. Mataczyński, L. Sobolewski i zagraniczni: C.W. Canaris, W. Hadding, P. Hommelhoff, D. Martiny, E. Micheler, S. Shavell.

„Transformacje” znajdują się w większości polskich uczelnianych bibliotek prawnicznych, a za granicą np. w Harvard Law School Library oraz bibliotece Instytutu Maxa Plancka w Hamburgu.

Zapraszamy serdecznie autorów do nadsyłania propozycji artykułów. Z wdzięcznością przyjmujemy również ważne, niepublikowane orzeczenia.

Od numeru 1/2006 teksty są w całości i nieodpłatnie dostępne na stronie transformacje.pl.
Sprzedaż egzemplarzy drukowanych prowadzi p. Edyta Kopacz (prawnicza at gmail.com).

ISSN 1641-1609