2/2018

KACPER GÓRNIAK
Szczególna ochrona własności w ramach krajowego rejestru utraconych dóbr kultury
(Protection of cultural property within the framework of the national register of the lost cultural property)

IWONA KARASEK-WOJCIECHOWICZ
Wpływ niedozwolonego charakteru klauzuli na związanie stron umową
(Impact of unfair contract term on binding power of the contract)

MAGDALENA WILEJCZYK
Udział kauzalny jako czynnik decydujący o wysokości roszczeń regresowych między osobami współodpowiedzialnymi deliktowo za szkodę (analiza teoretyczna)
(Causal share as a decisive determinant of the amount of recourse claims among multiple tortfeasors)

KAROLINA WYRWIŃSKA, MICHAŁ WYRWIŃSKI
Platformy internetowe jako narzędzia ekonomii współdzielenia
(Internet platforms as sharing economy tools)

cover

Editorial Board:
Wojciech Bańczyk, Michał Bobrzyński, Iwona Karwala, Janusz Molis, Katarzyna Południak-Gierz, Jan Spierzak, Marcin Spyra, Fryderyk Zoll (editor-in-chief)

Programme Board:
Christian Alunaru, Ulrich Ernst, Wojciech Górecki, Iwona Karasek-Wojciechowicz, Franciszek Longchamps de Bérier, Ryszard Markiewicz, Krzysztof Oplustil, Marlena Pecyna, Jerzy Pisuliński, Marek Porzycki, Anna Rachwał, Hans Schulte-Nölke, Sybilla Stanisławska-Kloc, Matthias Storme, Bartłomiej Swaczyna

Proofreading: Agata Czuj
Typesetting: Anna Atanaziewicz

Cover photo: Kinga Szelągowska

Publisher:
Jagiellonian University
31-007 Cracow, ul. Gołębia 24

Print:
CYFRA 7
31–101 Cracow, ul. Straszewskiego 1
tel. 12 292 72 98
cyfra@cyfra7.com, http://www.cyfra7.com

ISSN: 1641–1609