2/2019

TOMASZ DĄBROWSKI
Rada nadzorcza spółdzielni w prawie niemieckim
(Supervisory board of a cooperative in German law)

ADAM KOTUCHA
Charakterystyka prawna tokena emitowanego w ramach procesu ICO w kontekście stosowania norm ustawy o ofercie publicznej
(Legal characteristics of a token issued within an ICO process in the context of the Public Offer Act provisions)

SZYMON SZMAK
Umowa o leczenie w niemieckim kodeksie cywilnym
(Contract for treatment under German Civil Code)

EMANUEL WANAT
Bitcoin i inne kryptowaluty jako przedmiot świadczenia pieniężnego (Bitcoin and other cryptocurrencies as monetary obligations)

KAMIL WIELGUS
Nowelizacja instytucji przedawnienia w polskim kodeksie cywilnym z 13 kwietnia 2018 r. – analiza prawna
(Changes to the institution of prescription in polish civil code of 13 April 2018 — legal analysis)

cover

Editorial Board:
Wojciech Bańczyk, Michał Bobrzyński, Iwona Karwala, Janusz Molis, Katarzyna Południak-Gierz, Jan Spierzak, Marcin Spyra, Fryderyk Zoll (editor-in-chief)

Programme Board:
Christian Alunaru, Ulrich Ernst, Wojciech Górecki, Iwona Karasek-Wojciechowicz, Franciszek Longchamps de Bérier, Ryszard Markiewicz, Krzysztof Oplustil, Marlena Pecyna, Jerzy Pisuliński, Marek Porzycki, Anna Rachwał, Hans Schulte-Nölke, Sybilla Stanisławska-Kloc, Matthias Storme, Bartłomiej Swaczyna

Proofreading: Agata Czuj
Typesetting: Anna Atanaziewicz

Cover photo: Kinga Szelągowska

Publisher:
Jagiellonian University
31-007 Cracow, ul. Gołębia 24

Print:
CYFRA 7
31–101 Cracow, ul. Straszewskiego 1
tel. 12 292 72 98
cyfra@cyfra7.com, http://www.cyfra7.com

ISSN: 1641–1609