3/2018

DAWID VAN KĘDZIERSKI
Metodologia i paradygmat polskich szczegółowych nauk prawnych
(The methodology and paradigm of Polish legal science)

WŁODZIMIERZ MARAT
Prowadzenie działalności inwestycyjnej przez bank – aktualny stan prawny i uwagi de lege ferenda
(Conducting investment activity by the bank — current legal state and de lege ferenda notes)

EWA ROTT-PIETRZYK, MATEUSZ GROCHOWSKI
Prowizja agenta w czasie trwania umowy (imperatywny czy dyspozytywny charakter regulacji i wynikające z tego konsekwencje)
(Commission of the agent during the course of a contract (a mandatory or default character of the rule and its consequences))

RADOSŁAW STRUGAŁA
Naruszenie praw osobistych przez zaniechanie. Konstrukcja prawna
(Liability for infringement of personal rights: liability arising from omissions)

MATEUSZ WINCZURA
Zgoda poszkodowanego w sporcie – charakter i zakres
(Consent of the injured person in sport competitions — its characteristic and its scope)

cover

Editorial Board:
Wojciech Bańczyk, Michał Bobrzyński, Iwona Karwala, Janusz Molis, Katarzyna Południak-Gierz, Jan Spierzak, Marcin Spyra, Fryderyk Zoll (editor-in-chief)

Programme Board:
Christian Alunaru, Ulrich Ernst, Wojciech Górecki, Iwona Karasek-Wojciechowicz, Franciszek Longchamps de Bérier, Ryszard Markiewicz, Krzysztof Oplustil, Marlena Pecyna, Jerzy Pisuliński, Marek Porzycki, Anna Rachwał, Hans Schulte-Nölke, Sybilla Stanisławska-Kloc, Matthias Storme, Bartłomiej Swaczyna

Proofreading: Agata Czuj
Typesetting: Anna Atanaziewicz

Cover photo: Kinga Szelągowska

Publisher:
Jagiellonian University
31-007 Cracow, ul. Gołębia 24

Print:
CYFRA 7
31–101 Cracow, ul. Straszewskiego 1
tel. 12 292 72 98
cyfra@cyfra7.com, http://www.cyfra7.com

ISSN: 1641–1609