3/2019

ARTICLES

MATEUSZ GRZEŚKÓW
Wieloszczeblowe połączenie up-stream merger
(Multi-level up-stream merger)

MARIUSZ KORCYL
Połączone postępowanie upadłościowe w grupie handlowych spółek powiązanych
(Joint bankruptcy proceedings in a group of associated companies)

ELWIRA MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK
Pozycja prawna i obowiązki informacyjne internetowych platform pośredniczących wobec nabywców usług hotelarskich
(Legal status of online platforms acting as intermediaries for hotel services and their information duties towards customer)

COMMENTARIES 

ANITA BAZYLEWICZ
Właściwość stosunku prawnego w przypadku najmu rzeczy ruchomej. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2018 r., III CZP 93/17
(Commentary to the Supreme Court Judgment from 11 January 2018, III CZP 93/17)

PIOTR CYBULA
W sprawie oceny umownego obowiązku dowiadywania się przez klienta o aktualizacji godzin lotów objętych umową o usługi turystyczne. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2016 r., V CNP 61/15 (krytyczna)
(Evaluation of the customer’s contractual obligation to inquire about flight schedule updates covered by a travel contract: Commentary to the Supreme Court Judgment from 25 August 2016, V CNP 61/15 (critical))

FILIP PUBRAT
Zadośćuczynienie za krzywdę wywołaną ciężkim uszczerbkiem osoby bliskiej. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2018 r., III CZP 60/17
(Compensation for severe bodily injury of a claimant’s relative: Commentary to the Supreme Court Judgment from 27 March 2018, III CZP 60/17)

cover

Editorial Board:
Wojciech Bańczyk, Michał Bobrzyński, Iwona Karwala, Janusz Molis, Katarzyna Południak-Gierz, Jan Spierzak, Marcin Spyra, Fryderyk Zoll (editor-in-chief)

Programme Board:
Christian Alunaru, Ulrich Ernst, Wojciech Górecki, Iwona Karasek-Wojciechowicz, Franciszek Longchamps de Bérier, Ryszard Markiewicz, Krzysztof Oplustil, Marlena Pecyna, Jerzy Pisuliński, Marek Porzycki, Anna Rachwał, Hans Schulte-Nölke, Sybilla Stanisławska-Kloc, Matthias Storme, Bartłomiej Swaczyna

Proofreading: Agata Czuj
Typesetting: Anna Atanaziewicz

Cover photo: Kinga Szelągowska

Publisher:
Jagiellonian University
31-007 Cracow, ul. Gołębia 24

Print:
CYFRA 7
31–101 Cracow, ul. Straszewskiego 1
tel. 12 292 72 98
cyfra@cyfra7.com, http://www.cyfra7.com

ISSN: 1641–1609