4/2018

ALEKSANDRA KRAWCZYK-GIEHSMANN
Badanie stanu zagrożenia niewypłacalnością z uwzględnieniem przepisów niemieckiego prawa insolwencyjnego
(Examination of the imminent insolvency taking into account German restructuring law)

MICHAŁ RZĄDKOWSKI
Badanie stanu zagrożenia niewypłacalnością z uwzględnieniem przepisów niemieckiego prawa insolwencyjnego
(Examination of the imminent insolvency taking into account German restructuring law)

NATALIA WIELGAT
Czy wierzyciele potrafią chronić się sami? Kategoryzacja i ochrona poszczególnych grup wierzycieli za pośrednictwem kowenantów umownych (ang. bond covenants)
(Can creditors protect themselves? Categorization and protection of individual groups of creditors through bond covenants)

KACPER WOSIAK
O wpisie akcji własnych w księdze akcyjnej oraz obowiązkach związanych z tymi akcjami
(Entry of the own shares in the share register and obligations related with the own shares)

cover

Editorial Board:
Wojciech Bańczyk, Michał Bobrzyński, Iwona Karwala, Janusz Molis, Katarzyna Południak-Gierz, Jan Spierzak, Marcin Spyra, Fryderyk Zoll (editor-in-chief)

Programme Board:
Christian Alunaru, Ulrich Ernst, Wojciech Górecki, Iwona Karasek-Wojciechowicz, Franciszek Longchamps de Bérier, Ryszard Markiewicz, Krzysztof Oplustil, Marlena Pecyna, Jerzy Pisuliński, Marek Porzycki, Anna Rachwał, Hans Schulte-Nölke, Sybilla Stanisławska-Kloc, Matthias Storme, Bartłomiej Swaczyna

Proofreading: Agata Czuj
Typesetting: Anna Atanaziewicz

Cover photo: Kinga Szelągowska

Publisher:
Jagiellonian University
31-007 Cracow, ul. Gołębia 24

Print:
CYFRA 7
31–101 Cracow, ul. Straszewskiego 1
tel. 12 292 72 98
cyfra@cyfra7.com, http://www.cyfra7.com

ISSN: 1641–1609