4/2019

KACPER GÓRNIAK
Umowy dowodowe w procesie cywilnym
(Agreements to modify the rules of evidence in the civil proceedings)

TOMASZ TOMCZAK
Jurysdykcja oraz prawo właściwe dla dziedziczenia testamentowego praw rzeczowych w świetle rozporządzenia nr 650/2012
(Applicable law to ascertain validity of a testament and testamentary succession under the Regulation 650/2012)

GRZEGORZ TRACZ
Kredyt jako typ umowy
(Credit as a type of contract)

MICHAŁ WOJEWODA
Potrącenie w sprawach transgranicznych dotyczące wierzytelności wyrażonych w różnych walutach
(Set-off mechanism in cross-border cases concerning receivables denominated in different currencies)

ARKADIUSZ WUDARSKI
Zaskarżenie ojcostwa przez ojca biologicznego w prawie niemieckim
(Contesting paternity by the biological father in German law)

cover

Editorial Board:
Wojciech Bańczyk, Michał Bobrzyński, Iwona Karwala, Janusz Molis, Katarzyna Południak-Gierz, Jan Spierzak, Marcin Spyra, Fryderyk Zoll (editor-in-chief)

Programme Board:
Christian Alunaru, Ulrich Ernst, Wojciech Górecki, Iwona Karasek-Wojciechowicz, Franciszek Longchamps de Bérier, Ryszard Markiewicz, Krzysztof Oplustil, Marlena Pecyna, Jerzy Pisuliński, Marek Porzycki, Anna Rachwał, Hans Schulte-Nölke, Sybilla Stanisławska-Kloc, Matthias Storme, Bartłomiej Swaczyna

Proofreading: Agata Czuj
Typesetting: Anna Atanaziewicz

Cover photo: Kinga Szelągowska

Publisher:
Jagiellonian University
31-007 Cracow, ul. Gołębia 24

Print:
CYFRA 7
31–101 Cracow, ul. Straszewskiego 1
tel. 12 292 72 98
cyfra@cyfra7.com, http://www.cyfra7.com

ISSN: 1641–1609