Materiały

Wykład z prawa porównawczego – Prof. dr hab. Fryderyk Zoll

Mieszane jurysdykcje
Prawo porównawcze – tradycje prawne
Prawo porównawcze metoda i podstawy
Spór o prawo porównawcze
Wprowadzenie do komparatystyki – tradycje prawne

Wykłady – Prof. dr hab. Fryderyk Zoll

Środki ochrony wierzyciela
Środki ochrony przed naruszeniem zobowiązania
Powołanie spadkobiercy
Odpowiedzialność za długi spadkowe
Przyjęcie i odrzucenie spadku
Casus (prawo spadkowe)

Materiały – dr hab. Marcin Spyra

Prawo bankowe prywatne – wprowadzenie 
Rachunki bankowe
Rachunki bankowe – szczególne typy
Rachunki powiernicze
Rachunki bankowe – szczególne typy – cz. 3
Bankowe rozliczenia pieniężne  
Bankowe rozliczenia pieniężne – usługi płatnicze 
Karty płatnicze
Kredyt bankowy – cz. 1 
Kredyt bankowy – cz. 2 
Kredyt konsumencki 
Gwarancje i akredytywy bankowe
Bankowa spółka akcyjna

European Contract Law – Prof. dr hab. Fryderyk Zoll

Consumer Sales Directive
Package Travel
Unfair terms directive
Unfair Terms Directive II
Withdrawal of the CESL
Lecture I: European Union
Harmonization of law and different legal traditions in the EU
Drafting the European Sales Law
Lecture 4: CESL – Formation of Contract; Pre-contractual information duties; Defects of consent
Lecture 5: CESL – Unfair terms
Lecture 6: CESL – Performance and Non-performance of obligations
Assignments
Case
Assignements – 8.4.2014

sources:
Draft Common Frame of Reference
European Sales Law Proposal 2011