Czasopismo

Charakter czasopisma

1.1. Czasopismo Transformacje Prawa Prywatnego istnieje od 2000 roku i jest kwartalnikiem naukowym poświęconym przemianom w dziedzinie prawa prywatnego.
1.2. Cele czasopisma obejmują m.in. uchwycenie zjawisk współcześnie zachodzących w prawie cywilnym z uwzględnieniem nowoczesnej legislacji, badanie wpływu nowych technologii i przemian społecznych na prawo prywatne oraz jego instytucje, wyeksponowanie doktryny prawa prywatnego Europy Środkowowschodniej i ukazanie jej oryginalnego charakteru w międzynarodowym dyskursie publicznym.
1.3. W „Transformacjach” publikowali polscy autorzy, m.in. E. Bagińska, B. Gawlik, M. Jagielska, I. Karasek-Wojciechowicz, A. Kubas, P. Machnikowski, M. Mataczyński, L. Sobolewski, M. Pecyna, J. Pisuliński, Z. Radwański, M. Romańska, E. Rott-Pietrzyk, G. Tracz, F. Zoll i autorzy zagraniczni: H. van der Beek, C.W. Canaris, W. Hadding, M. Ilmer, P. Hommelhoff, I. Kroppenberg, L. Leuschner, D. Martiny, E. Micheler, A. Rudokvas, H. Schulte-Nölke, J. Sénéchal, S. Shavell, R. Welser, L. Wortham.
1.4. Czasopismo jest indeksowane w bazach on-line:
Index Copernicus,
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities,
Pol-Index
ERIH PLUS.

Udostępnianie czasopisma

2. Czasopismo jest dostępne w większości polskich uczelnianych bibliotek prawniczych, a ponadto od numeru 1/2006 teksty są w całości i nieodpłatnie dostępne na stronie transformacje.pl.

Zasady wydawania i finansowania czasopisma

3.1. Czasopismo jest prowadzone przez pracowników naukowych oraz osoby związane z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
3.2. Wydawcą Czasopisma jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, a osobą upoważnioną do jego reprezentowania w ramach czynności związanych z organizacją i wydawaniem Czasopisma jest Redaktor Naczelny Czasopisma.
3.3. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie jest podmiotem wyłącznie finansującym wydawanie Czasopisma, a inne podmioty zaangażowane lub współfinansujące wydawanie Czasopisma w zakresie poszczególnych numerów są każdorazowo w nich wskazywane.

Zapraszamy serdecznie autorów do nadsyłania propozycji artykułów. Z wdzięcznością przyjmujemy również ważne, niepublikowane orzeczenia.